- Tap av fiskeredskap er en uønsket sideeffekt av fiskeriene, som dessverre kan gjøre skade gjennom spøkelsesfiske og negativ påvirkning på miljøet.

Derfor er det svært viktig at alle tap meldes inn til Kystvaktsentralen. På den måten bidrar vi alle til et renere hav og å få bukt med et uetisk spøkelsesfiske, sier toktleder og seniorrådgiver, Gjermund Langedal, ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

 

God sirkulærøkonomi

Redskapene som tas opp blir rengjort for organisk materiale og sortert. Det etableres stadig bedre systemer for håndtering av redskapene ved landing, men den aller beste løsningen er gjenbruk.

- Å levere tilbake redskap til eier for gjenbruk er god sirkulærøkonomi. Av hensyn til toktets fremdrift, er det ikke mulig å gjennomføre fullt ut, men vi prøver i så stor grad det lar seg gjøre. Redskapen må da være brukt lovlig og meldt tapt, sier Langedal.

I Norge er det krav til at fiskere skal melde fra om tap av redskap.