Norge forhandler hvert år om de felles fiskebestandene som blant annet torsk, hyse, sild og sei i Nordsjøen. På grunn av brexit-forhandlingene ble fiskeriforhandlinger for 2021 forsinket. Nå skal alle tre parter forhandle om hvordan bestandene i Nordsjøen skal forvaltes.

-Flere fiskebestander i Nordsjøen vandrer mellom Norge, EU og Storbritannia. Det er derfor viktig at vi i fellesskap blir enige om totalkvoter og forvaltningstiltak slik at vi kan sikre en bærekraftig forvaltning av disse fiskebestandene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Forvaltning og næring

I forhandlingsmøtene deltar representanter fra forvaltningsmyndighetene og næringsinteresser i EU, Storbritannia og Norge.

Fra norsk side vil delegasjonen bestå av representanter på embetsnivå fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, samt Norges delegasjon til EU og Norges ambassade i Storbritannia. Ann Kristin Westberg (NFD) leder den norske delegasjonen.

Representanter fra flere næringsorganisasjoner, deriblant Fiskebåt, deltar også i forhandlingene.

-Vi håper på å komme i mål med forhandlingene raskt, men forholdene tatt i betraktning kan det ikke utelukkes at dette kan ta noe tid. Dette er første gangen vi skal forhandle i en trilateral setting, som i tillegg vil foregå på videokonferanse som følge av koronasituasjonen, sier Ingebrigtsen.

 

Mange som deltar

Til sammen vil nærmere 140 delegater fra EUs medlemsstater, Norge og Storbritannia delta i forhandlingene.

Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømat, der sjømateksporten står for om lag 20 prosent av den norske fastlandseksporten til Storbritannia. Norge har derfor rammeavtaler med både EU og Storbritannia. Rammeavtalen om fiskerisamarbeid med EU er fra 1980, mens det 30. september 2020, blei undertegnet en rammeavtale om fiskerisamarbeid mellom Norge og Storbritannia. Rammeavtalene er overordnet og omfattar ikke konkrete spørsmål som soneadgang og kvotebytte.