I over tre år har BEWI Sjøfrossen jobbet med utvikling og testing av HG-emballasje som skal være hundre prosent resirkulerbar. Rett over nyttår startet rederiet Nye Giske Havfiske testing av den resirkulerbare HG-sekken Nordic Eco Bag om bord i frysetråleren Atlantic Viking.

BEWI har drevet med emballasje for sjømat i over 50 år, og har blant annet levert den klassiske sekken Nordic Bag, som er en plast- og papir-sekk for sjøfrossen hodekappet og sløyd fisk (HG) til havfiskeflåten i mer enn 20 år. Nå er de i mål med utviklingen av en HG-sekk som er hundre prosent resirkulerbar, skriver selskapet i en pressemelding.

 

Tar vare på kvaliteten 

Frysetråleren Atlantic Viking leverte sin første last pakket med den nye miljøvennlige emballasjen i Ålesund den 2. februar. De har vært i Barentshavet og fisket 750 tonn hvitfisk, og nå skal fisken videre til auksjon i Norge og derfra ut i verden.

Tatjana Longva, som er salgssjef i BEWI for sjøfrossen-markedet i Europa og USA forteller at det er økende krav fra sluttkunder i de fleste europeiske land at emballasje skal være laget av bærekraftige materialer.

- Jeg er glad for at både vi og rederiet så langt konstaterer at dette fungerer uten å gå på bekostning av matsikkerhet, matsvinn og kvalitet. Vi er i gang med et prosjekt sammen med FHF og SINTEF for å gå i dybden på fiskens kvalitet ved lagring i denne emballasjen, helse-, miljø- og sikkerhet om bord, og ulike resirkuleringssenarioer, sier Longva.

Hun forteller at det med EUs taksonomi er innført insentiver for bruk av resirkulerte materialer, og at markedet for resirkulerte råvarer er under rask utvikling.

 

Tatjana Longva, salgssjef i BEWI. (Foto: BEWI).

 

- Det er alltid spennende når en skal prøve noe nytt, spesielt når emballasjen skal ta vare på store verdier som håndteres og fraktes i flere omganger fra sjø til land. Nordic Eco Bag ligger forholdsvis godt i fryserommet, den er lett å jobbe med, og sekken er sterk og holdbar, sier Bjørn Giske som er daglig leder for Nye Giske Havfiske og frysetråleren Atlantic Viking.

 

Skaper merverdi av avfall

Arbeidet med resirkulert emballasje til fiskeri er godt i gang, blant annet gjennom et tett samarbeid med kundene i fiskeflåten, forteller Tatjana Longva.

- Som emballasjeleverandør føler vi på ansvar for å hjelpe fiskebåter til å gjennomføre det grønne skiftet. Vi vil bidra til å redusere klimaavtrykket, og kan vi skape merverdi av avfall blir vi også motivert av det, sier hun.

I dag pakker de aller fleste fartøy som fryser hodekappet og sløyd fisk (HG) i Nordic Bag. Dette er en sekk som består av to lag; en ytterside av resirkulert papir, og en innerside av plast. 

- I tillegg til å bevare kvaliteten på fisken må en effektiv og god emballasje fungere gjennom hele verdikjeden - også med hensyn til klimaavtrykket. Den klassiske HG-sekken, som er mest brukt i dag, kan ikke resirkuleres effektivt med dagens metoder, og må derfor leveres til et gjenvinningsselskap til forbrenning, sier Longva.