Opplegget for berekning av støtte i 2021 blir det same som i 2020, men for 2022 blir dette endra.

Søknadsfristen er 28. februar, men det er like greit å søke med ein gong, slik at ein slepp å gløyme det.

Informasjon og skjema finn du hos Garantikassen.