Fangstprøvelotteriet er i gang, og gjennom det kan silde- og kolmulefiskere bidra til å redusere usikkerheten i kvoterådene.

– Alle fiskere bør delta i sildelotteriet. Det gir forskerne best statistisk grunnlag når de skal utarbeide bestandsestimatene sine. I det nye og unike lotteribaserte systemet, bruker vi størrelsen på innrapportert fangst til å beregne muligheten for å bli trukket ut. Deretter trekker vi hver gang det rapporteres inn en fangst til oss. Samme framgangsmåte brukes for flåten som fisker kolmule, sier fagdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Les hele saken på Havforskningsinstituttet sin hjemmeside.