Her kan du lese årsmøtet sitt vedtak om "det grøne skiftet"

 

Her kan du lese årsmøtet sitt vedtak om kvotemelding

 

Her kan du lese årsmøtet sitt vedtak i saka om kvoteforhandlingar

 

Ordstyrarane William Rabben og Carl Aamodt leia årsmøtet med stram hand. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).