Saka er oppdatert fredag 13. mai med tilsvar fra Olje- og energidepartementet - sjå nederst i saka.

Det var i februar at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fekk i oppdrag frå Olje- og energidepartementet om å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs. Departementet ber der NVE om å involvere relevante direktorat i dette arbeidet, men Havforskingsinstituttet skal kun takast med, når det er relevant, ifølgje departementet.

Fiskebåt reagerer på dette og meiner at havforskarane bør få ein fast plass i denne gruppa.

- Havforskingsinstituttet bør delta på lik linje med dei andre, for å sikre at miljøinteressene blir godt nok ivaretatt gjennom heile prosessen. Dette kan også gi arbeidet større legitimitet blant befolkninga, fiskerinæringa, miljørørsla og andre, skriv Fiskebåt i brevet.

 

Her kan du lese heile brevet frå Fiskebåt til Olje- og energidepartementet og NVE.

 

Under finn du svaret frå seniorrådgivar Kaja Irene Mathisen i Olje- og energidepartementet;

"Olje- og energidepartementet har satt sammen direktoratsgruppen etter innspill fra de andre departementene, og mener gruppen representerer de næringene og hensynene som er viktige å ha med i identifiseringen av nye områder. Fiskeridirektoratet representerer fiskerinæringen i direktoratsgruppen. Det er viktig at gruppen ikke blir for stor for å sikre en effektiv prosess. Samtidig er det viktig at Havforskningsinstituttet bidrar inn med sin kunnskap og sine vurderinger der det er relevant. Olje- og energidepartementet mener derfor at det er mest hensiktsmessig at Havforskningsinstituttet ikke er en del av selve direktoratsgruppen. Det samme gjelder Luftfartstilsynet."