I dag kom ICES med en kvoteanbefaling på nordsjøsild på 311.572 tonn, mot årets avtalte kvote på 600.588 tonn.

- Selv i sildesektoren er bortimot halvering av kvoten fra ett  år til et annet kraftig kost. Men, en nedgang var forventet ut fra de observasjoner fiskerne har gjort den siste tiden. Fiskere både fra Norge og andre land har stilt spørsmål ved det høye kvotenivået på denne bestanden fordi tilgjengeligheten lenge har vært dårlig, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Maråk mener store endringer i  kvoteanbefalinger fra ett år til et annet er uheldig for ICES sitt omdømme. Så store endringer kan knapt speile den reelle utviklingen i bestanden.

Fiskebåt vil jobbe med løsninger for å få jevnet ut noe av disse store endringene fra ett år til et annet.

- Store endringer i kvoten fra år til år er åpenbart  ikke bra for markedet heller. Dette er uansett løsninger som må være gjort i felleskap med avtalepartneren EU for nordsjøsild, sier Maråk.