Verftet opplyser på si nettside at den nye trålaren blir 69,96 meter lang og 15,50 meter brei.

Ifølge Nett.no kjem skroget til Skagen i juni 2022, og båten skal vere klar for levering i mars 2023.

Dagens Gollenes blei bygd ved det same verftet i 2011.