I alt er det nå 13 fartøy som har bruk i sjøen og innsatsen i fisket er dermed økt noe i forhold til i fjor da det var 10-11 fartøy i aktivt fiske.

- Kvotefleksen gjør at fisket i beste fall kan holdes åpent ut mai måned, men overskytende kvantum vil i så fall trekkes fra på neste års kvote, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn. i Fiskebåt.

 

Møte om begrensinger

Fiskebåt har bedt om et møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet for å drøfte fremtidige begrensninger i deltakelsen i snøkrabbefisket.

Når det gjelder markedet så er det en del usikkerhetsmomenter. Det amerikanske markedet har vært økende for krabbe, men et spørsmål er om russiske krabber vil finne veien til USA, til tross for sanksjoner. Likeens er det usikkert hvordan en kvotekning på 30 prosent i Canada vil slå ut på prisen.

 

Mangler miljømerke

Norsk snøkrabbe har fortsatt ikke miljømerke og dette kan være en hemsko i markedet. Referansegruppen for miljøsertifisering hadde møte før jul, men anbefalte å ikke gå videre med snøkrabbe nå. Bakgrunnen var flere suspenderte sertifikater og nye sertifiseringsløp.

- Det var ingen sterk motstand mot sertifisering, men mer et ønske om å gjøre ferdig en del av pågående prosesser før en starter en ny sertifisering, sier Vaskinn.