Makrellsesongen kom seint i gang, men de siste to ukene har det vært fullt kjør. Sist uke ble det levert totalt vel 48 750 tonn, skriver Norges Sildesalgslag på sin nettside. 

De siste to ukene har fisket foregått i EU sonen øst av Fair Isle og sørover på Fladengrunn og i perioder har det vært registrert mye fisk. Snittstørrelsen varierer fra 344 til 458 gram og med et totalt snitt på 420 gram etter antall fangster. Også på mottakssiden er det stor aktivitet, anleggene fra Uthaug i nord til Egersund i sør har kjørt for fult selv om det nok er enkelte anlegg som har hatt mer kapasitet. Også anlegget i Lerwick har tatt imot en del fisk fra kystflåten som ikke ønsker å gå over Nordsjøen i alle værsituasjoner. I tillegg er et par fangster gått opp til Peterhead, melder Sildelaget.
 

NVG-sild


12 båter har vært i aktivitet i Norskehavet etter NVG-sild og har fått fangst. Til sammen 9 775 tonn er solgt til kjøpere fra Senjahopen i nord til Skudenes i sør. Trolig på grunn av stor aktivitet i makrellfeltet så har det ikke vært mange kjøpere på hver auksjon. 

10 av fangstene er tatt i Internasjonalt område, i sørspissen på Smutthavet, litt nord for 65 graden. De to andre fangstene ble tatt i norsk sone, den ene ved 66 grader Nord og 4,5 grader øst, den andre 25-30 n.m. lengre nord. Ca. 180 n.m. vest av Træna. Silda i Norskehavet / Smutthavet er av stor størrelse, snitt på fra 386 til 404 gram og med et totalsnitt 395. Silda i Norske sone er litt mindre, 379 gram i snitt. 
 

Makrellfisket ferdig

De opplysninger vi har fått er at det er mye sild å se, det er fisket både med ringnot og trål. Kommende uke forventes at flere fartøy som nå er ferdig med makrellfiske, vil sette kursen mot sildefeltene. Så blir det spennende å se om silda kommer opp mot kysten slik at også den mindre flåte får mulighet til å fiske.
 

Du kan lese den fullstendige ukesrapporten fra Sildesalgslaget her.