Sedeniussen var den eneste nye som ble valgt inn i styret. Resten av styremedlemme som var på valg, tok gjenvalg.

- En sak som er viktig for meg er å jobbe for forutsigbarhet i næringen og samtidig oppnå fremtidig lønnsomhet og investeringsevne, slik at man kan får de beste forutsetningene for å bistå med det grønne skiftet og være rustet til å imøtekomme fremtidens miljøkrav, sier Sedeniussen.

Sammen med faren og broren driver hun kystfartøyet Rowenta, hjemmehørende på Leknes. Det er få kvinner i fiskerinæringen og det er også en sak som Sedeniussen vil sette på dagsorden.

- Vi må få flere kvinner inn i næringen både som fiskere, men også i lederstillinger som skipper, styrmenn og maskinister og ikke minst redere. Kvinneandelen bør også bli større i styrer, utvalg og råd og som tillitsvalgte i interesseorganisasjoner, sier Sedeniussen.

 

Det nyvalgte styret i Fiskebåt Nord består av følende;

Marius Ytterstad (leder)
Per-Thore Kraknes
Ronny Vågsholm
Joar Majala
Egil Sørheim
Tommy Torvanger
Tor Gunnar Kransvik
Marita Sedeniussen

Svein Roger Karlsen (1. vara)
Lise Solstad (2. vara)
Johannes Arvesen (3. vara)
Signe Korneliussen (4. vara)
Haakon Kjile Pettersen (5. vara)