Nå er det opp til Stortinget å avgjøre hva som skjer videre. Der blir det Fremskrittpartiet som sitter med nøkkelen til at forslaget får flertall sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 

- Vi håper FrP støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, slik at vi får ro rundt denne saken. Fornying av fiskeflåten er det viktigste tiltaket for å redusere utslippene av klimagasser fra fiskeflåten. Da må lønnsomheten beholdes. Fiskebåt er beredt i å gå i dialog med myndighetene om hvordan vi skal nå felles miljømål, og vil vise til at vi har utarbeidet et klimaveikart som tar for seg hvordan reduserte miljøutslipp i fiskeflåten kan oppnås, sier Audun Maråk.

 

Finnes ikke alternativ

Per i dag finnes det ikke teknologi som kan erstatte diesel som drivstoff for store deler av den havgående flåten. Det er også bakgrunnen for at Arbeiderpartiet ønsker å videreføre ordningen med kompensasjon til det finnes gode nok alternativer.

I fjor ble fiskeflåtens refusjonsordning for innbetalt CO2-avgift avviklet. For å lette omstillingen ble ordningen erstattet av en kompensasjonsordning, som regjeringen ønsker å ta bort.

Les også;

Teknologiutviklinga bremsast av auka avgifter

- Klimaplanen kan rasere villfisknæringen