Til sammen seks fartøy fra fem land deltok i sommer på toktet, som trålte over tre millioner kvadratkilometer for å øke kunnskapen om makrellbestanden, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Fem uker

Det internasjonale makrell-økosystemtoktet i de nordiske hav- og kystområdene (IESSNS) ble utført innenfor fem uker fra 30. juni til 6. august med seks fartøyer. To fra Norge og ett fra henholdsvis Island, Færøyene, Grønland og Danmark. Det totale kartlagte området var 2.8 millioner kvadratkilometer i 2018, som er tilsvarende det som ble gjort i 2017. Dette er i hovedsak Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder. I tillegg til det vanlige dekningsområdet, ble 250.000 kvadratkilometer i Nordsjøen kartlagt for første gang som en del av toktet, skriver Haforskningsinstituttet.

 

Mindre usikkerhet

Hovedmålet med det årlige toktet er å skaffe bestandsindekser med usikkerhetsestimater for den nordøstatlantiske makrellbestanden. Disse målingene blir så brukt i bestandsberegningene og kvoterådgivningen i det internasjonale havforskningsrådet ICES, som én av fire bestandsindekser. I tillegg kommer data fra eggtoktet, rekrutteringsindeksen og merke/gjenfangst.

Forskerne både observerte og fanget makrell i størstedelen av det kartlagte området. Bestandsindeksen for makrell fra 2018 ble redusert med hele 40 prosent i biomasse. Ifølge forskerne er usikkerheten i bestandsindeksen for makrell fra toktet betydelig mindre i 2018 enn i 2017.

Her kan du lese et sammendrag av den vitenskapelige rapporten.