Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten. Totalkvoten på snøkrabbe blir nå fangstet innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere, og at et stort antall fartøy har tillatelse til å fangste snøkrabbe, samtidig som kun en mindre andel av disse faktisk fangster, heter det i en pressemelding fra departementet.

Avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn, sier det er gledelig at det kommer reguleringer.

- Vi har jobbet med dette siden 2019, og mener det er på høy tid at det blir avgrensinger for hvem som kan delta i denne fangsten. Det er derfor gledelig at departementet nå følger opp våre henvendelser i denne saken, sier Vaskinn.

 

Avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt. (Foto: CF Wesenberg).

 

Departementet har gitt direktoratet frie hender til å vurdere om snøkrabbefisket skal være spesialisert, eller et tilleggsfiskeri og om en skal begrense deltakelsen. Departementet skriver blant annet følgende i sin pressemelding.

"NFD gjør likevel oppmerksom på at dersom myndighene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, vil aktivitet eller investeringer gjort etter denne dato, ikke kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe."

 

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.