SildelagetTil tross for gode fangster, meldes det som at fisken er liten og har liten rognmodning som varierer mellom 14 prosent og opp mot 17 prosent.
 

Islandslodda 

Det har de siste par ukene vært god fart i loddefiske ved Island, og mange av båtene har fått tatt kvotene sine. I løpet av siste uken ble det det tatt til sammen 11 415 tonn.

Dermed var vinterens loddesesong ved Island over. Kvoteoversikten viser ett meget beskjedent overfiske på vel 170 tonn, skriver Sildelaget på sin nettside.

NVG-sild 

Etter at de fleste konsumanleggene har stoppet mottak for sesongen har også deltagelsen fra flåtesiden blitt mindre. Det er nå kun et anlegg på Mørekysten som er i aktivitet med sildproduksjon samt at det er en viss interesse fra Danmark.

Kolmule

Også kolmulefisket kom skikkelig i gang forrige uke med nesten 23 000 tonn i journalen. Innmeldingene kommer fra tre forskjellige områder, der det sydligste området er like nord for 50 grader nord, 15-16 grader vest som er internasjonalt område. Neste område er også i internasjonalt hav, mellom 52 grader 30 minutter nord til 53 grader 30 minutter nord, vest av 16 grader vest. I tillegg er det tatt noen fangster, vel 6 000 tonn, i EU sonen nord av Porcupine Bank.

For fullstendig oversikt kan du lese Fiskets gang på www.sildelaget.no