Næringen har imidlertid til dels store utfordringer med å dekke inn nåværende kompetansebehov. Ett av to selskap opplever i dag rekrutteringsproblemer. Etterspørselen etter kompetanse virker heller ikke å avta i årene som kommer. De framtidige kompetansebehovene i sjømatnæringen spenner mange fagfelt over alle utdanningsnivå.

Det kommer fram i en ny rapport som Møreforsking, NCE Blue Legasea og ÅKP har utarbeidet for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF.

Behovet for lederkompetanse er særlig fremtredende. Det samme er behovet for å rekruttere prosess- og maskinoperatører og kandidater til primærnæringsyrker, som fiskere og havbruksarbeidere. Sjømatnæringen er dessuten mangfoldig, noe som kommer klart fram i ulike kompetanse- og rekrutteringsbehov mellom sektorene fiskeri, havbruk, foredlingsindustri og rene salgsselskap (inkl. eksportører).

 

Les hele rapporten her.