Fiskebåt er sterkt kritiske til forslaget og viser til at den informasjon som Forsvarsdepartementet ønsker å skjerme, allerede i årevis har ligget åpent ute på ulike tjenester.

 

Informasjon fra kartplottere

- Her er snakk om blant annet dybdeinformasjon fra kartplottere. Data innsamlet fra ekkoloddene som benyttes av fiskeflåten har langt større oppløsning enn 50 x 50 meter. Vi stiller oss derfor undrende til at Forsvarsdepartementet velger å fremme dette forslaget, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

 

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt. (Foto: Fiskebåt).

 

Han viser til at nøyaktige bunndata er viktig for utøvelsen av fiske, særlig for fartøy som fisker med bunnberørende redskaper. 

 

Viktig informasjon for fisket

- Dette gjelder både data om bunntopografi, og informasjon om bunnens hardhet og øvrige beskaffenhet. Slik informasjon er viktig både for å forebygge slitasje og brukstap, men også for å utøve fisket mest mulig effektivt ettersom bunnbeskaffenheten har stor betydning for hvor fisken samler seg, sier Vaskinn.

I et miljøperspektiv er bunndata av stor betydning for å hindre tap av vegn, og for at fiske skal kunne foregå så effektivt som mulig, med minst mulig oljeforbruk. Dårligere bunndata vil kunne føre til tap av vegn, samtidig som det vil være mer krevende å finne igjen tapte redskaper. 

Nøyaktig bunninformasjon er viktig både i forhold til sikker navigasjon, men også for å hindre fastkjøring av trål eller tråldører. 

 

Her kan du lese høringssvaret som Fiskebåt har sendt til Forsvarsdepartementet.