- I første runde er det invitert om lag 17 000 hushaldningar til å delta i undersøkinga, men no er lenka open for alle mellom 18 og 79 år som har lyst til å delta, fortel Emma Salminen som er doktorgradsstipendiat ved universitetet i Tromsø.

Målet på lengre sikt er å gjennomføre ei slik kartleggingsundersøking med jamne mellomrom for å kunne følge utviklinga over tid.

I det tverrfaglege forskingsprosjektet Kystbarometeret jobbar forskarar frå UIT-Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforsking, Nofima, Salt, Norsk Institutt for vannforskning og Havforskingsinstituttet for å bidra med å tette dette kunnskapsholet. 

For å delta i undersøkinga klikkar du på denne lenka

 

Les også;

Hvordan skal vi utvikle fremtidens kystsamfunn?

Den havgående flåten er viktig for Troms og Finnmark