Regjeringen utsetter den varslede nedtrappingen av CO2-kompensasjonsordningen for fiskeflåten, slik at rammen for ordningen på 255 millioner kroner videreføres i 2022. Ingebrigtsen orienterte om dette i forbindelse med at han i dag møtte næringen til et innspillsmøte om klima og CO2-avgiften for fiskeflåten.

Regjeringen besluttet å øke kostnadene ved utslipp fra fiskeflåten, ved å innføre full CO2-avgift fra 1. januar 2020. Samtidig ble det etablert en kompensasjonsordning for fiskeflåten på nivå med inntektene fra avgiften.

 

Årlig nedtrapping

Det ble satt av 255 millioner kroner for 2021 for å dekke CO2-avgift betalt i 2020, og varslet en årlig nedtrapping på 51 millioner i fem år. Nå utsettes denne nedtrappingen.

– For å få mer erfaringer og kunnskap om ordningen, ønsker regjeringen å beholde kompensasjonen noe lengre. Dette gir også fiskeflåten bedre tid til grønn omstilling, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Halvering

Han viser til at regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk, som blant annet innebærer mål om å halvere utslipp fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

- For å nå disse målene må utslippene fra fiskeflåten reduseres i årene fremover, sier fiskeri- og sjømatministeren. 

Regjeringen har besluttet at kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper, som vil bestå av kystflåten, havflåten og kystrekeflåte.

 

Les også;

Fiskebåt ønsker klimaavtale om utslippskutt