Forhandlinger om kolmule og NVG-sild startet i forrige uke og det er så langt ikke kommet noe offisielt fra partene der.

 

Makrellforhandlingen som starter i dag er satt til å vare frem til onsdag. Denne uken starter også forhandlingene om torsk i nord, lodde, hyse, blåkveite og snabeluer i Barentshavet. Forhandlingene med Russland skal foregå digitalt.

 

Norge deler 90 prosent av fiskeriressursene med andre land. Forskere fra de representative landene kommer hvert år med sine råd for hvor mye fisk som er tilrådelig å fiske utifra bestandene. Deretter er det opp til forhandlerne å finne ut hvordan kvotene skal fordeles mellom landene.

 

Her kan du lese alle kvoterådene fra forskerne i 2023.