Avtalt totalkvote (TAC) for 2019 er satt til 385 007 tonn, mens kvoterådet som ble gitt av forskerne var på 291 040 tonn. Kvoterådet for 2020 fra ICES, sier at fangsten ikke bør overstige 418 649 tonn. Dette gir en endring på 44 prosent i forhold til kvoterådet for 2019 fra ICES.

Eldre sild

ICES skriver i sitt råd at begrunnelsen for økningen er en oppskriving av gytebestanden, og at det fiskes mer eldre sild enn det som ble antatt i fjorårets kvotegrunnlag. Bestanden er fremdeles i en fallende trend på grunn av svak rekruttering, heter det i rådet fra ICES.

 

Bedre oversikt

Adm.dir. i Fiskebåt, Audun Maråk, påpeker at det er viktig å få en bedre oversikt over bestandssituasjonen for Nordsjøsild.

- Svingningene med minus 60 prosent for inneværende år og pluss drøyt 40 prosent for kommende år, sammenholdt med dårlig rekruttering i bestanden, gjør at vi stiller spørsmål ved ICES sin kunnskap og metodebruk når det gjelder rådgiving for nordsjøsild. La oss håpe at ICES har rett og at fiskerne registrerer mer sild i år enn i fjor, sier Maråk.

Her kan du lese hele begrunnelsen for kvoterådet.