Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), der Havforskningsinstituttet samarbeider med eksperter i landene rundt Nordsjøen, har nå kommet med sine råd for kvotene for neste år for fiskeartene torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen.

Etter noen år med ganske god tilstand for bunnfiskbestandene, har situasjonen for de viktigste artene blitt dårligere. Spesielt er torsken i dårlig forfatning. Derfor går kvoterådet for torsk kraftig ned for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestanden i nær fremtid, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

 

Halvert kvoteråd i fjor

Bestanden av torsk høstes fortsatt for høyt, til tross for at fjorårets kvoteråd anbefalte en nedgang på 50 prosent. For 2020-kvoterådet på 10 457 tonn er, som er en reduksjon på 70 prosent fra i fjor. 

 

Ned også for de andre

Seibestanden er fortsatt over de kritiske nivåene fastsatt for bærekraftig forvaltning, men også her er rådet at kvoten går ned med 15  prosent til 88 093 tonn. Hysebestanden er i god forfatning, mens dødeligheten er høyere enn forutsatt, og kvoterådet er på 30 228 tonn som er en reduksjon på 11 prosent.

Også hvittingbestanden er i god forfatning, men med høyere fiskedødelighet enn ønsket. Kvoterådet er derfor på 22 082 tonn, som er en nedgang på 13 prosent fra fjorårets kvoteråd.

Rødspettebestanden er i god forfatning, og høstes fornuftig, men kvoterådet går likevel ned for neste år og ligger på 131 439 tonn. Det er en nedgang på åtte prosent fra fjorårets anbefalte kvote.

For norsk fiske i Nordsjøen er sei og torsk de to viktigste bunnfiskbestandene.