Koronainformasjon

Informasjon om koronapandemien finner du på korona-samleside

-------------------------------------------

Reguleringer for fisket

Fiskeridirektoratet legger fortløpende ut reguleringer for fisket. På denne lenken finner du de siste opptateringene.

-------------------------------------------

Vedtekter for Fiskebåt

Klikk her for å lese vedtektene til Fiskebåt.

 

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Fiskebåt

Fiskebåt stiller krav til hvordan ansatte og tillitsvalge skal opptre når de representerer Fiskebåt. Dette er nedfelt i egne retningslinjer, som blir gjennomgått av styret i Fiskebåt en gang årlig. Fiskebåt har også rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

 

Her finner du Etiske retningslinjer for Fiskebåt.

Her finner du Varslingsrutiner for Fiskebåt.

 

Retningslinjer for sosiale medier

Fiskebåt har utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier om bord i fartøyene. Retningslinjene finn du her.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hoved- og tariffavtaler

Fiskebåt er arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten og har tariffavtaler med Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet. Under finner du de respektive avtalene.

 

Klikk på teksten for å åpne dokumentet.

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Maskinistforbundet

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Sjømannsforbundet

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Sjøoffisersforbundet

2022 Overenskomst mellom Fiskebåt og Norsk Sjøoffisersforbund - Ferskfisk-/rundfrysetrålere

2022 Overenskomst mellom Fiskebåt og Norsk Sjøoffisersforbund - Fabrikkskipsflåten

2022 Tariff mellom Fiskebåt, LO og Norsk Sjømannsforbund

2022 Tariff mellom Fiskebåt og Det norske maskinistforbund

---------------------------------------------------------------------------------

Skjema for reiseregning

Klikk her for å laste ned skjema for reiseregning.

---------------------------------------------------

Arktis-avtalen

Havfiskeflåten i Norge og Russland har sammen med den europeiske sjømatindustrien inngått en avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis. Avtalen innbærer at ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort.

Her kan du lese hele avtalen.

------------------------------------------------------------------------------------

Fiske i andre lands soner

Ta kontakt med adminstrasjonen viss du trenger informajon om fiske og reguleringer i andre lands soner. Det skjer stadig endringer i disse, og vi har defor valgt å ikke ha dette liggende fast på hjemmesiden.