Koronainformasjon

Informasjon om koronapandemien finner du på korona-samleside

-------------------------------------------

Reguleringer for fisket

Fiskeridirektoratet legger fortløpende ut reguleringer for fisket. På denne lenken finner du de siste opptateringene.

 

Vedtekter for Fiskebåt

Klikk her for å lese vedtektene til Fiskebåt.

 

Retningslinjer for sosiale medier

Fiskebåt har utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier om bord i fartøyene. Retningslinjene finn du her.

 

Hoved- og tariffavtaler

Fiskebåt er arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten og har tariffavtaler med Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet. Under finner du de respektive avtalene.

 

Klikk på teksten for å åpne dokumentet.

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Maskinistforbundet

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Sjømannsforbundet

Hovedavtale mellom Fiskebåt og Sjøoffisersforbundet

2021 Overenskomst mellom Fiskebåt og Norsk Sjøoffisersforbund - Ferskfisk-/rundfrysetrålere

2021 Overenskomst mellom Fiskebåt og Norsk Sjøoffisersforbund - Fabrikkskipsflåten

2021 Tariff mellom Fiskebåt og LO og Norsk Sjømannsforbund

2021 Tariff mellom Fiskebåt og Det norske maskinistforbund

Skjema for reiseregning

Klikk her for å laste ned skjema for reiseregning.

 

Arktis-avtalen

Havfiskeflåten i Norge og Russland har sammen med den europeiske sjømatindustrien inngått en avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis. Avtalen innbærer at ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort.

Her kan du lese hele avtalen.

 

Fiske i andre lands soner

Ta kontakt med adminstrasjonen viss du trenger informajon om fiske og reguleringer i andre lands soner. Det skjer stadig endringer i disse, og vi har defor valgt å ikke ha dette liggende fast på hjemmesiden.