Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet er det planlagt flere slike folkemøter i løpet av sommeren. Dette er en del av arbeidet med det nye kvotesystemet som regjeringen jobber med.

- Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet der kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte.Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen.

 

Komplekst

Dagens system er svært komplekst, og etter enkelte sin mening lite fleksibelt og modent for endringer. Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

- Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier Sandberg.

 

Ønsker debatt

Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet i Svolvær, skal det være folkemøter i Ålesund, Alta og Mandal.

Se kalender i høyremargen for mer informasjon om de aktuelle møtene.