DAGSORDEN – ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR 7. DESEMBER 2021

 

Kl. 10:00 – 10:30

 

Velkommen - styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør

 

Sak 1

Godkjenning av møteinnkallelsen

 

Sak 2

Konstituering

 

a.     Valg av møteleder(e)

b.     Navneopprop, registering av stemmeberettigede

c.     Forretningsorden

d.     Valg av referenter og signering av protokoll

e.     Valg av redaksjonsnemd

 

Kl. 10:30 – 11:30

Sak 5

Det grønne skiftet – hvordan kan havfiskeflåten lykkes med omstillingen?

Innledere: 

Bjarne R Haldorsen, Liegruppen

Johannes Eldøy, Salt Ship Design

Marion Toft Remøy, Sparebanken Vest

Jan Ivar Maråk, Fiskebåt 

Kl. 11:30 – 12:00

 

Messebesøk/kaffepause

 

Kl. 12:00 – 12:45

 

Sak 4

 

Kvotemeldingen – sammenslåing av fartøygruppene ringnot og pelagisk trål

 

 

Innleder: 

Per Sandberg, Fiskeridirektoratet

Kl. 12:45 – 13:30

 

Lunsj

 

Kl . 13:30 – 14:45

 

Sak 3

 

Kyststatsforhandlinger på pelagiske bestander og fiskeriavtale om fellesbestander i Nordsjøen               

 

 

Innleder: 

Ann Kristin Westberg, Nærings- og fiskeridepartementet

 

Kl. 14:45 – 15:15

 

Messebesøk/kaffe

Kl 15:15 – 16:30

Sak 6

Årsrapport 2021

 

Sak 7

Regnskap og revisjonsrapport for 2021

Sak 8

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser for 2022

Sak 9

Valg

 

 

 

Kl. 19:30 

 

Aperitiff  – Julemiddag