Søkertallene de videregående utdanning er nå klare. De viser at flere elever velger yrkesfag, og flere søker seg til sjømatfag.

Økning

Søkertallene til andre året, VG 2, fiske og fangst har en økning på over 29 prosent fra 2017 til 2018, mens søkertallene til VG 2 akvakultur øker med nesten 22 prosent. Totalt er det nå til sammen 451 elever som har søkt seg til VG 2 innen fiskeri og havbruk, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

I løpet av de to siste årene, har antall søkere til havbruk økt med 59,1 prosent, mens søkere til fiske og fangst har økt 34,7 prosent.

Like mange

Det er i år 207 000 som søker om å starte det første året på videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det behov for 90 000 flere fagarbeidere i Norge de neste tiårene.