Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020 etter at bestanden har tatt seg godt opp de siste årene.

I 2019 åpnes det for et begrenset sportsfiske, der man får merke og slippe ut fisken, såkalt "tag and release". Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av.

- Ved å åpne for at sportsfiskere kan fange, merke og slippe ut igjen, får vi verdifull kunnskap om makrellstørjen i norske farvann, sier fiskeriministeren.

Det åpnes for at inntil fire fiskelag kan få tillatelse til å drive "tag and release". Det er satt av ett tonn til dette i 2019. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning.

 

Bifangst

Departementet har også besluttet at det nå er lov å fiske makrellstørje som bifangst i fisket etter andre arter. Dette har det tidligere år ikke vært åpning for etter det internasjonale regelverket som Norge er pliktig å følge. Det betyr at makrellstørje som fiskes som bifangst kan omsettes lovlig. Dette gir større lønnsomhet og bedre verdiskapning.

 

Tunfisk

Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner.

 

Påmelding til fisket

Fartøy og sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket i 2019 må sende påmelding tilFiskeridirektoratet. Fristen er 20. mars for fiskefartøy og 1. april for sports- og rekreasjonsfiskelag.

 

Følgende gjelder for årets sesong :

  • En norsk kvote på 239 tonn
  • En gruppekvote på 187 tonn til fartøy som fisker med not
  • En gruppekvote på 24 tonn til fartøy som fisker med line
  • Fartøy som fisker med not kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november 2019. Av disse fartøyene vil ett fartøy over 40 meter få tildelt en fartøykvote på 52 tonn, og tre fartøy under 40 meter få tildelt en fartøykvote på 45 tonn (Fiskebåt gikk inn for 2 over 40 m og 2 under 40 meter)
  • Fire fartøy som fisker med line vil få tildelt en fartøykvote på seks tonn.
  • Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan fiske i perioden fra og med 1. august til 31. desember 2019.
  • Fartøy som fisker med line og som er under 24 meter kan fiske i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.
  • Det er avsatt et kvantum på 27 tonn til bifangst av makrellstørje (lenke) i fisket etter andre arter.

 

Fartøy som deltar i fisket må i søknaden dokumentere at:

  • er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
  • har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas