Det er stor interesse blant fiskerne å være med og rydde havet for søppel. 64 fartøy er med i ordningen som er finansiert og iverksatt av Miljødirkektoratet, med forsknings- og formindligsbedriften SALT som prosjektadministrator. 

Tråleren Hermes fra Tromsø, er et av fartøyene som er med i ordningen, og reder Jan Roger Lerbukt sier til Barentswatch at de gjør en viktig jobb for å rydde og minske utslipp av miljøfarlig søppel i matfatet. 

- Vi har blitt havets søppelbiler, forteller han. 
 

Fiskegarn og bildekk

Etter sist tur hadde de blant annet med seg fiskegarn, redskaper, krabbeteiner, plastdunker, flasker, presenninger, plastemballasje og bildekk til land. 

Skipper Åsmund Breivik på Hermes, sier de har samlet opp og sortert 300 kilo på dnne turen. Søppelmengden som hittil er brakt til land har blant annet ført til at det nå arbeides om varige ordninger som skal legge bedre til rette for at fiskere og andre kan levere dette i havner uten merkostnader.

Fishing for Litters mål for 2018 er å samle 100 tonn søppel, med 79 tonn allerede etter første halvår er de godt på vei, men det er bare å fortsette å fiske etter avfall.

Du kan lese hele artikkelen til BarentsWatch her: