Norges Fiskarlag og Fiskebåt har marin forsøpling høyt på dagsorden, og i juni skal det vedtas en strategi mot marin forsøpling. 

- For at vi skal ha et best mulig informasjonsgrunnlag og kunne lage en realistisk handlingsplan vil vi høre fra deg som har støvlene på, skriver Fiskarlaget på sin nettside.

 

Erfaringer

I løpet av et to timers digitalt «Fiskarmøte» får du blant annet møte Kåre Heggebø og Jan Roger Lerbukt, leder og nestleder i Norges Fiskarlag. Det vil bli delt erfaringer og tanker om hva den enkelte kan ta tak i for å løse sin del av utfordringene, i tillegg til erfaringer fra tiltak om bord i eget fartøy.

Det blir en gjennomgang av funnene i Nordlandsforskning sin rapport; Makroplast fra fiskeri og havbruk: Kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov? 

Møtet holdes på Teams tirsdag 26. april fra klokken 14.00, og her er lenken til Fiskarlagets digitale Fiskarmøte

 

Program for møtet:

14.00 Velkommen og praktisk informasjon Maria Arvnes og Marit Hiim Haugseth fra Norges Fiskarlag

14.05 Ambisjoner for en ny handlingsplan i Norges Fiskarlag - Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag

14.15 Erfaringer fra Hermes - Jan Roger Lerbukt, nestleder i Norges Fiskarlag

14.30 Erfaringer og tanker om hva den enkelte kan ta tak i for å løse sin del utfordringene - Alf Erik Ulland, styreleder I Hidra Fiskeri & Næringsutvikling

14.40 Erfaringer fra tiltak om bord i eget fartøy - Erik Gåsvær, daglig leder i Hognefjord og styremedlem i Sogn og Fjordane Fiskarlag

14.50 Kaffepause og benstrekk

15.00 Erfaringer fra Mausund Feltstasjon - Odd Arne Arnesen, daglig leder ved Mausund Feltstasjon

15.15 En gjennomgang av funnene i rapporten «Makroplast fra fiskeri og havbruk: - Maria Antonsen og Ann Helen Hellevik fra MARFO: "Kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov»

15.30 Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling – hva betyr det for medlemmene i Norges Fiskarlag? - Hilde Sofie Fantoft Berg fra Fiskeridirektoratet

15.45 Deltakere oppfordres til å dele erfaringer og tips til hvordan marin forsøpling fra næringa kan minimeres.

Denne seansen modereres av Marit Hiim Haugseth fra Norges Fiskarlag

16.00 Slutt