Kvinnekritikk av Fiskebåt bere preg av sjalusi 
Sjølv om den kjem i form av lyrikk og poesi

For Fiskebåt fremjar kvinner så godt vi kan
Fiskebåt skiljar ikkje mellom kvinne og mann

Vi fremjar mangfald og kompetanse
utan faktafeil, oppgulp og arroganse

Vi heiar på dei som vil, får til og skapar
Uavhengig av kjønn, legning og rasar

Lyrikk er for dei som kan kunsten med ord
Det er korkje Kystfiskarlaget eller Fiskebåt sitt bord

Så kystfiskar bli ved din lest
Det er trass alt det du kan best

 

Kay Ove Hafsås

 

Her kan du lese diktet til Steinar Friis