– Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og regjeringen vil nå legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Strategien for bedre likestilling i fiskeriene er en oppfølging av vedtak i Stortinget i forbindelse med kvotemeldingen.

Etter lanseringen vil fiskeri- og sjømatministeren holde innlegg på årskonferansen til Fiskebåt Vest, der han også skal delta i en politisk debatt.