Det er altså snakk om å få prioritet etter at risikogruppene er vaksinert og det åpnes for vaksinasjon av resten av befolkningen, og Fiskebåt presiserer organisasjonen fullt ut støtter prinsippene for prioritering av risikogrupper i innledende fase, men reiser spørsmål med hvilke planer som gjelder for prioriteringer i den påfølgende fasen. 

 

Samfunnskritisk bransje

I brevet vises det til at fiske- og fangstledde tidligere har blitt definert som en samfunnskritisk stilling. Driftsavbrudd som følge av smitte eller mistanke om smitte om bord i fiskefartøy medfører betydelige kostnader. Det kan også oppstå utfordringer med å få omsatt råstoff som har tilknytning til fartøy eller landanlegg hvor det har vært personell med korona-smitte. 

 

Har kommet heldig ut

Fiskeflåten har kommet seg velberget gjennom pandemien så langt, med bare et par mindre smittetilfeller. Flåten har tatt smitteverntiltakene på største alvor. Ved å få tidlig tilgang til vaksine, vil risikoen for smitteutbrudd om bord reduseres kraftig og gjøre det lettere å planlegge og gjennomføre bytte av mannskap, redusere belastningen på mannskapet og motvirke negative markeds- konsekvenser, heter det i brevet.

 

Her kan du lese brevet til Helse- og omsorgsdepartementet