Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har i dag publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2019. Undersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter fra 20,0 milliarder kroner i 2018 til 21,0 milliarder i 2019. Dette er en økning på 1,0 milliard kroner fra 2018 til 2019.

 

Les nyhetssaken til Fiskeridirektoratet her.

 

Økning for både kyst og hav

Kystfiskefartøyene hadde en positiv utvikling i lønnsomheten i 2019 sammenlignet med 2018. Havfiskeflåten gjorde det også bra i 2019. Det var de konvensjonelle havfiskefartøyene som hadde størst økning i driftsmarginen. 

Pelagiske trålere og torsketrålene hadde også en økning i lønnsomheten. Ringnotsnurperne var den enste fartøygruppen innenfor havfiskeflåten som hadde nedgang i driftsmargin, og hadde i 2019 en lavere driftsmargin enn pelagiske trålere.

 

Les mer;

Resultater for kystfiskegruppene inndelt etter hjemmelslengde, samt resultater for andre grupperinger er tilgjengelig på våre nettsider.