I høringssvaret vises det til at utbredelsen av tobis i dette området er stor, og det stilles i tillegg spørsmål om gytefeltet for tobis kan være utvidet i forhold til registrert SVO-område.

- Denne utviklingen gjør at Fiskebåt fremdeles mener at hele dette området må holdes ute fra utlysningen. Samlet sett mener vi dette gir grunnlag for å begrense utlysningsområdet ytterligere i nordvest. Manglende begrensning av dette området vil kunne ødelegge for to trålfelt, som også er i positiv utvikling. Utover området hvor tobisen befinner seg, trenger også fartøyene større områder for å nyttiggjøre seg av feltene, trekke opp trålen og snu, sier rådgiver Hanna Bauge i Fiskebåt. 

 

Hanna Bauge, juridisk rådgiver i Fiskebåt (Foto: CF Wesenberg).

 

Fiskebåt har også tidligere avgitt en høringsuttalelse om de aktuelle områdene.

 

Data viser at fiskeriaktiviteten foregår utover registrert SVO-område på Inner Shoal, særlig i år med store mengder tobis/store årskull. Havforskningsinstituttet bekrefter at det er rapportert flere fangster fra området sør, vest og øst for SVO-området de siste årene. 

- Dette viser at SVO-området alene ikke viser den faktiske utbredelsen av tobis i området. Dette kan også være en indikasjon på at gyteområdet har utvidet seg tilsvarende. En grundig bunnkartlegging vil kunne dokumentere tobisbestandens utbredelse og gyteaktivitet i området, og viser nødvendigheten av slik kartlegging for å kunne ta gode avgjørelser som sikrer sameksistens, sier Bauge.  

  

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.

Her kan du lese vedlegg til høringssvaret fra Fiskebåt (vedlegg 1)

Her kan du lese vedlegg til høringssvaret fra Fiskebåt (vedlegg 2)

 

Les også;

Styrer unna viktige tobis-felt

-Ber fiskerinæringen om å spille dum

Klar for å starte bygginga av Nordsjø II

Norsk Industris manglende forståelse for fiskeri og fiskebestander

Fiskebåt sterkt kritisk til nye vindkraftanlegg i høringssvar