I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet vises det til at norske fiskefartøy som deltar i fisket har en rekke begrensinger når de skal fiske lodde ved Island. 

 

Utfordrende

- Sesongen for den norske fiskeflåten er kort. I tillegg har ikke flåten anledning til å fiske sør om 64.30, og det er begrensninger på antall norske fartøy i fiske i islandsk sone på samme tid. I tillegg må den norske kvoten i sin helhet fiskes med not. Alle disse begrensningene kan være med å bidra til at det kan bli utfordrende for den norske fiskeflåten å fiske tildelt kvote denne sesongen, skriver Fiskebåt i brevet.

Totalkvoten på lodde ved Island/ Grønland/ Jan Mayen er satt 904 200 tonn, og at norske fartøy har anledning til å fiske 145 382 tonn lodde i sesongen 2021/2022. Til sammenligning var den norske kvoten i 2020/2021 41 808 tonn. 

 

Pelagisk trål

Akkurat nå er det fire-fem norske fartøy i islandsk økonomiske sone og tilbakemeldingene er at lodden står dypt, og er derfor lite tilgjengelig for fartøy som fisker med not. Hverken islandske, grønlandske eller færøyske fiskefartøy har tilsvarende redskapsbegrensninger som den norske fiskeflåten. Fiskeriet foregår derfor nå i stor grad med pelagisk trål. En stor trålaktivitet kan medføre at lodden vil stå mer spredt og dermed blir den vanskeligere å fiske med not enn tidligere år. 

Norske myndigheter har over flere år prøvd å oppnå likeverdige rammebetingelser for den norske fiskeflåten som den islandske, grønlandske og færøyske fiskeflåten har. 

- Fiskebåt mener at redskapsbegrensningen som bare gjelder den norske fiskeflåten representerer en betydelig forskjellsbehandling, og som i verste fall kan føre til at den norske fiskeflåten ikke klarer å fiske årets kvote, heter det i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Her kan du lese brevet fra Fiskebåt