Bakgrunnen for styrebehandlingen er at det er planlagt flere havbaserte vindkraftanlegg, der det er åpenbare konflikter med fiskeriinteressene. I tillegg er det svært lite kunnskap om hvordan vindturbiner på havet virker inn på dyrelivet. Fiskerne er lei av å bli overkjørt av andre næringsinteresser.

- Fiskerinæringen har forsøkt å få til sameksistens, men må erkjenne at dette ikke lar seg gjøre. For fiskere som har opplevd å bli overkjørt av petroleumsnæringen i Nordsjøen, gjentar historien seg på ny, står det i styrevedtaket.

 

Verdifulle rettigheter

Styret i Fiskebåt viser også til at norske fiskere har bidratt til at Norge som nasjon i dag sitter med verdifulle rettigheter både over og under havbunnen, og at dette ikke noe en skal feie under teppe bare fordi nye næringer ønsker å etablere seg.

- Fiskebåt frykter tap av attraktive fiskefelt og negative biologiske konsekvenser for sentrale fiskebestander ved etableringen av ulønnsomme vindkraftanlegg i våre verdifulle farvann. Dette vil skje på bekostning av en allerede godt etablert, bærekraftig og lønnsom fiskerinæring, skriver styret.

 

Trenger avklaring

Med bakgrunn i dette understreker styret at det ikke kan aksepteres utbygging av havvind før det foreligger en avklaring på spørsmål som også Havforskningsinstituttet har reist.

 

Her kan du lese vedtaket fra Fiskebåt styret i sin helhet.

 

Les også;

Havbasert vindkraft er ei av dei store utfordringane framover

 

Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene

 

Ingen grunn til å gi Havsul utsatt frist

 

- Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger – hevder Motvind Nordvest om Havsul I

 

NVE avviser vindkraftklager

 

Ålesund kommune overså fiskeri-interessene

 

Fiskebåt klager på utvidet frist for vindkraftanlegg

 

Går rettens veg mot vindkraftprosjekt

 

Havvind kan gi motvind for fiskeria