Bestanden av sjøpattedyr er kraftig økende og gir fiskerne mange utfordringer. 

- Sjøpattedyrene er først og fremst en ressurs som vi bør fangste på når bestandene gir rom for det. Som havnasjon har vi et ansvar for å forvalte ressursene i havet på en langsiktig og bærekraftig måte. I denne sammenhengen er det viktig av hensynet til økobalansen at også sjøpattedyr beskattes, seier Marius Ytterstad.

 

Øker kraftig

I praksis har det vært stans i norsk hvalfangst siden slutten av 1980-tallet, med unntak av noe forskningsfangst. Deretter har bestanden av flere hvalarter økt kraftig.

- Vi mener det er på tide å løfte fram igjen denne debatten, og at det er på tide å starte opp igjen med kommersiell fangst av enkelte arter, sier Ytterstad.

Til møtet kommer blant andre statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik (Frp), forsker Tore Haug fra Havforskningsinstituttet, seniorforsker Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt og daglig leder i Lofotkval, Rune Frøvik, til årsmøtet.

Fiskebåt Nord tar også opp aktuelle tema som fiskeflåtens rammevilkår, samt fangst av snøkrabbe.

Her kan du se hele programmet for årsmøtet.