Det blir dermed lagt opp til et digitalt årsmøte onsdag den 24. november fra kl 10:00 - 15:00.

Informasjon om påmelding/oppkobling kommer så snart det er på plass.

Årsmøtene i Fiskebåt Vest, 3. desember og Fiskebåt Sør, 7. desember, er foreløping planlagt som ordinære fysiske møter. Også for disse møtene blir situasjonen fortløpende vurdert.