I et brev til bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, viser Fiskebåt til at det er en svært spesiell situasjon i år for den norske fiskeflåten. Normalt ville norske fiskefartøyer kunne fisket i britisk sone i Nordsjøen, men i år har det ikke lykkes å komme til enighet om en fiskeriavtale mellom Norge og Storbritannia etter brexit.

Mangel på soneadgang til britisk farvann i 2021 vil derfor føre til en betydelig større fiskeriaktivitet i den norske sonen av Nordsjøen under årets sildesesong.

Til tross for fallende seismikkaktivitet de siste årene, så viser det seg ofte at planlagt aktivitet gjennomføres samtidig med avvikling av hovedsesongen til forskjellige fiskeri. Og for Nordsjøen er ofte seismikkaktiviteter sammenfallende med hovedsesongen til nordsjøsildfisket. 

- Erfaringsmessig viser det seg at seismikkskyting har en skremmeeffekt på silden, og behovet for god sameksistens, og at seismikkfartøy søker å ta spesielt hensyn til fiskeriaktiviteten, blir derfor ekstra viktig i år, skriver Fiskebåt i brevet.