Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.

Stor bredde

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som er sammen i Biomarint forum. Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

Norge er verdensledende

Daglig leder i forumet Jørn Prangerød, sier at Norge må innse hvilke muligheter vi har som verdensleder innenfor den biomarine næringen, og vi må ta vare på og bruke de unike mulighetene vi har her og nå.

Målet med forumet er at man lettere kan føre felles politikk på vegne av organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som er involvert i sjømatnæringen.