Det fikk relativt stor mediedekning da Økokrim i sommer presenterte trusselvurderingen for 2018.

I trusselvurderingen hevdes det blant annet at «Tidligere saker har vist at opptil 40 prosent av fisken i Norge kan bli destruert og dumpet på sjøen», og at det er «stor aksept for juks».

Dette fikk blant andre Fiskebåt til å reagere.

Fiskebåt bestrider ikke at det foregår lovbrudd, men kan ikke akseptere at næringen som helhet stemples som kriminelle. I den grad det foregår systematiske lovbrudd innenfor enkelte deler av næringen må det iverksettes tiltak mot disse i stedet for å henge ut hele næringen.

Både Fiskebåt og Sjømat Norge pekte på at de fleste næringsutøverne innenfor alle grupper er lovlydige, men at det finnes unntak. Fiskebåt viste videre til at vi gjennom de siste tiårene har samarbeidet tett med kontrollmyndighetene, og tatt initiativ til og støttet innføringen av en rekke kontrolltiltak med sikte på å forebygge og avdekke lovbrudd.