Fiskebåt er gjort kjent med prosjektet, og det er allerede etablert dialog mellom Fiskebåt og Equinor for å gjennomgå detaljene, samt forsøke å finne løsninger for plassering av en eventuell vindpark slik at den ikke skal ødelegge for utøvelsen av fisket i området.

- Dette blir en enorm vindpark, sammenlignet med Hywind Tampen. Fiskebåt har derfor klare forventninger til Equinor og norske myndigheter om at størrelsen og plasseringen av vindparken må tilpasses for å hensynta fiskeriene, sier rådgiver i Fiskebåt, Hanna Bauge.

 

Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Hun viser til at dette prosjektet viser at en storstilt utbygging i Nordsjøen kan være nært forestående. 

- I tiden fremover mener vi det blir helt avgjørende at myndighetene vurderer alle disse prosjektene samlet sett, herunder den totale belastningen dette vil få for havmiljøet og for etablerte næringer til havs, sier Bauge.

Regjeringen har også flere ganger uttalt at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke blir fortrengt. Dette kommer Fiskebåt til å følge tett opp i årene som kommer.