Fiskebåt hadde håpet at departementet ville bruke denne muligheten til å fjerne en del uklarheter rundt forslagene i kvotemeldingen, og dermed bidra til å skape større forutsigbarhet for aktørene, heter det i høringsbrevet.

Her kan du lese hele Fiskebåt sitt svar på høringen.