Fiskeforbudet i de gjeldende områdene gjelder i perioden 1. juli til 31. desember. Blir det videreført i år, vil det bli det tredje året. Fiskebåt har protestert hvert år mot at forbudet også gjelder for fiske med stormasket trål, og bedt om justeringer av områdene. Det står ved lag også i dette høringssvaret, der det i tillegg til merknader knyttet til resultatene fra IBTS-toktet som ble gjennomført i fjor høst.

I forbindelse med toktet ble det gjennomført 12 hal, i og ved de stengte områdene, i midten av august 2021. Resultatene fra disse halene viser at det er småfisk i disse og nærliggende områder. Dette er etter Fiskebåts syn en svært unyansert gjengivelse av toktobservasjonene.

 

Samme nivå

- Rapporten dokumenterer at forekomsten av ungtorsk i og rundt de stengte områdene var på samme nivå. Da er det vanskelig å forstå og akseptere at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet likevel mener at områdenes nåværende utforming er hensiktsmessig, og at det ikke er grunnlag for en nærmere evaluering og justering, skriver Fiskebåt i høringssvaret. 

Fiskebåt viser også til at toktet ble gjennomført med småmasket trål, og derfor har liten relevans i forhold til å avgjøre om det er hensiktsmessig å opprettholde et forbud mot stormasket trål/snurrevad. Maskeviddekravet i Nordsjøen er 120 mm, noe som legger til rette for at eventuell ungtorsk i fangstene selekteres ut under fisket.

- I påvente av at det gjennomføres en evaluering ber Fiskebåt på nytt om at fiske med stormasket trål/snurrevad inkluderes i det generelle unntaket. Videre bes det om at områdene endres i tråd med tidligere innspill fra Fiskebåt, slik HI tilsynelatende har gjort og lagt til grunn for IBTS-toktet, skriver Fiskebåt.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.