Regjeringen har møtt sterk motstand fra havbruksnæringen, etter at de i høst presenterte forslaget om å innføre grunnrenteskatt for havbruk. Også Fiskebåt er kritisk til at det blir innført en slik skatt, og mener det kan gå utover investeringer langs kysten.

- Overskudd i sjømatnæringen har blitt reinvestert i kystsamfunnene, som nye investeringer i havbruk, fiskerisektoren eller i andre maritime næringer. Dette har lagt grunnlaget for dagens maritime klynge, offshore, oppdrett og annen næringsaktivitet langs kysten. Nyere ringvirkningsanalyser viser at næringen skaper betydelige ringvirkninger langs kysten. En grunnrentebeskatning vil ramme næringsutviklingen i distriktene hardt, og totalt sett kunne føre til en redusert verdiskaping i Norge, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt ber derfor myndighetene om å revurdere det forelagte skatteforslaget, og hensynta uttalelsene på en måte som ikke svekker konkurransekraften, aktiviteten og investeringene langs kysten.