Det er i forbindelse med en høring om endringer av Svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter at Miljødirektoratet forslår et forbud mot isbryting.

Forskriften gjelder i utgangspunktet i hele Svalbards territorialfarvann, inkludert viktige rekefelt. Rekefelt på Isfjorden, Forlandssundet, Kongsfjord/Krossfjord og Hinlopen er alle innenfor territorialfarvannet.

 

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

- Normalt vil reketrålere ikke fiske på felt med fast is, og heller ikke forsere tykk is. Forbudet vil likevel gjøre det umulig å drive rekefiske på feltene fra november/desember og til et godt stykke utpå våren, siden forbudet også gjelder «is som er i ferd med å legge seg». Forbudet kan dermed få konsekvenser for norsk rekenæring både på sjø og på land, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

 

Forslaget er som følger: 

Det er forbudt med bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg. Med fastis menes sammenhengende landfast sjøis. 

Forbudet gjelder ikke motorferdsel a) for å holde farleden inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg åpen b) for å sikre forsyninger til Ny-Ålesund c) for Kystvaktas utføring av nødvendige oppgaver der disse ikke kan løses på annen måte 

 

Ifølge Vaskinn er rekefisket ved Svalbard en viktig aktivitet også i forhold til norsk tilstedeværelse og suverenitet over øygruppen. 

- Rekefisket er store deler av året, eneste norske økonomiske aktivitet i farvannet rundt Svalbard. Vi mener derfor at forbudet mot isbryting må tas ut av forslaget til lovendringer, sier Vaskinn.