Prisen for den nye redningshelikopterbasen i Tromsø er på 1,8 milliarder kroner fordelt over seks år. Det er to tilbydere til tjenesten, Lufttransport og CHC. Neste uke blir det bestemt hvilket selskap som får anbudet.

- Det har vært et hull i beredskapen mellom Banak og Bodø, så det er på høy tid at dette kommer på plass. Avstanden mellom de to basene i Nord-Norge er for stor, og en base i Tromsø vil korte ned tiden vesentlig fra alarmen går til et helikopter kan være på plass hos nødstedte i Troms, sier Vaskinn.

Avdelingsleder, Tor Are Vaskinn.

Faglige grunner

Fiskebåt har sammen med blant annet Fiskarlaget og Norges Sjømannsforbund støttet at basen bør legges til Troms, og har lagt redningsfaglige argumenter til grunn her. 

- Vi har hele tiden vært opptatt av at basen må plasseres der den kan gjør mest nytte, både med hensyn til nærhet til de som skal reddes og nærhet til de ressurser som det kan bli bruk for i et redningsoppdrag. Ut fra slike vurderinger er en plassering i Tromsø riktig, sier Vaskinn.

Han viser til at det finnes en rekke viktige ressurser i Tromsø, som vil gjøre redningsarbeidet mer effektivt.

 

Følgende ressurser finnes i Tromsø:

Nordligste RITS-beredskap som består av dedikerte og spesialtrent brannvesen utstyrt for å slukke brann på fartøy i rom sjø

Redningsskøyte

Nordligste redningsdykker-beredskap

9 redningshund-ekvipasjer er lokalisert i Tromsø

Snøskredkompetanse (Norsk folkehjelp, politi og Røde Kors) 

Nordligste alpine redningsgruppe 

Politiets Utrykningsenhet (UEH)

Nordligste kuvøseteam

ECMO (Transportabel hjerte- og lungemaskin)-team