Fiskebåt er enig at det kan være uheldig at det utvikles en flåte av fartøy med inaktive tillatelser, og har forståelse for at Fiskeridirektoratet ønsker å bremse denne utviklingen, men mener imidlertid at Fiskeridirektoratet går for langt når snøkrabbetillatelsene ekskluderes fra ordningen med forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse, og at fartøy som kan dokumentere aktivitet bør gis tilgang på ordningen.

 

Usikkerhet rundt forvaltning

Det skriver Fiskebåt i et brev til Fiskeridirektoratet. I brevet blir det blant annet vist til at snøkrabbefisket i Barentshavet har foregått siden 2012/2013. Blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til ressursgrunnlaget og fremtidig forvaltning og regulering, har flåten i stor grad bestått av eldre fiskefartøy som har blitt ombygd.

 

Modernisering av flåten

- Selv om lønnsomheten har vært utfordrende er det ingen tvil om at snøkrabben representerer en stor og viktig ressurs som kan bidra til å skape enda større verdi og aktivitet i årene som kommer. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for at flåten kan moderniseres, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Her kan du lese hele brevet fra Fiskebåt