Fiskebåt har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvorfor enkelte seinotfelt fortsatt er stengt flere år etter at stengingen ble innført. Det er mulig å få vurdert feltene og få tatt prøvekast, men dette er tidkrevende og utfordrende for flåten. Særlig det siste året har det vært vanskelig å få til som følge av koronapandemien.

Fiskebåt mener derfor at hele ordningen bør evalueres, og der en også vurderer om stengte felt automatisk bør åpnes igjen etter en viss tid.